Recente projecten

bouwHISTORISCHE VERKENNING oudestraat 51 kampen

In opdracht van de eigenaar is een bouwhistorische verkenning opgesteld in het kader van plannen met het pand. De hoge begane grond is voorzien van een insteekverdieping verder is de vondst van spitsboognissen op de eerste verdieping van belang. 

Herontwikkeling praktijkvleugel  LTS in Panningen

Naar aanleiding  van mijn attendering op de cultuurhistorische waarden van het complex van de LTS in Panningen wordt meegedacht over de mogelijkheden voor de herbestemming van de praktijkvleugel van het complex tot woningen. 

Cultuurhistorische notitie LTS Cadier en Keer

In opdracht van verschillende partijen binnen de gemeente  Eijsden-Margraten is een cultuurhistorische notitie opgesteld over de LTS in Cadier en Keer. Een van de belangrijkste elementen van dit complex is het door kolommen ondersteunde sheddak van de praktijkvleugel. Voor zover bekend is dit landelijk het enige voorbeeld van een dergelijke constructie en daarom uniek voor Nederland. Verder is het hoofdgebouw gebouwd in een overgangsstijl naar de jaren '70 met veel hout. Inmiddels is de gemeenteraad zo ver dat er bij verkoop van het complex er geen sloop mag plaatsvinden.         

inventariserend onderzoek arbeiderswijken 1900-1940

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met regionale en lokale erfgoedorganisaties. Het doel is een landelijk compleet overzicht van alle gebouwde en nog bestaande arbeiderswijken. Hierbij wordt gekeken naar woningtypen en de ruimtelijke opzet van deze wijken en eventueel over de beschermde maatregelen betreffende deze wijken. Deze kennis is bedoeld om de afwegingen op lokaal niveau te kunnen ondersteunen en de lokale partijen te inspireren om meerdere mogelijkheden te onderzoeken. 

Cultuurhistorische verkenning technische school Middelharnis

In vervolg op de cultuurhistorische quickscan van technische school in Middelharnis wordt in opdracht van de gemeente Goeree-Overflakkee in het kader de van de herontwikkeling van deze locatie een cultuurhistorische quickscan opgesteld.

cultuurhistorische Waardebepaling lagere school Vorstenbosch

Dit onderzoek wordt in opdracht van de dorpsraad uitgevoerd in het kader van een eventuele monumentenprocedure.

Technische school Schoonhoven

Naar aanleiding van het artikel over technische scholen in de periode 1945-1968 is vanuit de Historische Vereniging Schoonhoven contact opgenomen over de bedreiging van dit voor Zuid-Holland belangrijke schoolcomplex. Mede vanwege de aanwezigheid van een praktijkvleugel met sheddaken is het complex landelijk ook van belang. Dit contact resulteerde in een inspiratiedocument over de mogelijke herbestemming van dit gebouw. Uiteindelijk heeft het overleg tussen de gemeente Krimpenerwaard en verschillende erfgoedorganisaties geleid tot de bereidheid bij de gemeente de cultuurhistorische waarden en de herbestemming van de school verder te onderzoeken.   

document_Herbestemming_lts_schoonhoven_v4_(1).pdf

Voor meer informatie neem gerust
vrijblijvend contact met mij op

Klik hier